Клубын төрлүүд

Зусланд амрагч хүүхэд бүрийн хүсэл сонирхол нь өөр байдаг учраас тэдгээрт зориулж олон төрлийн клубүүд хичээллэдэг. Клубын хөтөлбөр нь хүүхэд бүрт өөрийгөө нээх, танин мэдэх, авьяас чадвараа хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлж өгдөг. Клубын сургалт нь өдөрт 1-2 цагаар явагддаг.